Tag Archives: Gia sư tiểu học tại quân 11

Gia sư tiểu học tại quận 11

Giáo viên đứng lớp là các giáo viên đan trực tiếp giảng dạy tại trường: *Phải xuất trình được: thẻ giáo viên hay thẻ công đoàn hay giấy chứng nhận đang giảng dạy hợp đồng giảng dạy hay quyết định điều nhiệm của sở GD%ĐT còn hiệu lực. Chất lượng giảng dạy: Chất lượng là […]

Gia sư tiểu học tại quân 11

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TẠI TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ  – Gia sư là người đóng vai trò hướng dẫn, đưa ra phương pháp học cho từng môn học, phát huy khả năng của từng học sinh, gia sư là người động viên khích lệ, khơi nguồn khả năng của học sinh. – Gia sư khuyến khích […]