Tag Archives: Giáo viên dạy kèm tại nhà

Giáo viên dạy kèm tại nhà

Giáo viên đứng lớp là các giáo viên đan trực tiếp giảng dạy tại trường: *Phải xuất trình được: thẻ giáo viên hay thẻ công đoàn hay giấy chứng nhận đang giảng dạy hợp đồng giảng dạy hay quyết định điều nhiệm của sở GD%ĐT còn hiệu lực. Chất lượng giảng dạy: Chất lượng là […]