Tag Archives: Để con được phát triển tự nhiên giúp con thông minh hơn

Để con được phát triển tự nhiên giúp con thông minh hơn

Quan điểm đứa trẻ thông minh là có chỉ số IQ cao, luôn đạt điểm cao, dẫn đầu các môn logic, toán học, theo Thomas Amstrong là phiến diện. Từ đó, tiến sĩ Amstrong đã đưa ra lời khuyên cha mẹ nên có cách giúp con mình phát triển trí thông minh hiệu quả nhất. […]